Prowadzenie i rozwijanie dochodowej kampanii AdWords

Prowadzenie i rozwijanie dochodowej kampanii AdWords

Jako certyfikowany partner Google Adwords, doradzamy naszym klientom, aby zainwestowane pieniądze przyniosły dochód. Wiemy, że aby odnieść sukces w AdWords, trzeba umieć określać dochodowość kampanii i wiedzieć, jak ją rozwijać. W przypadku kampanii AdWords nastawionych na zwrot z inwestycji można wyróżnić trzy główne etapy ich funkcjonowania: testowanie, rozwój i dojrzałość.

Etap 1: testowanie

AdWords - testowanie

Nowe kampanie przechodzą na początku przez etap testowania. Zbieramy wtedy dane o skuteczności, by dowiedzieć się, jaka stawka CPC i kombinacja reklam oraz jakie słowa kluczowe sprawdzają się najlepiej. Na tym etapie naszym głównym celem jest osiągnięcie rentowności poprzez porównywanie kosztów i przychodów.

Po uzyskaniu rentowności przychodzi czas na rozwój.

Etap 2: rozwój

AdWords - rozwój

Na etapie rozwoju naszym celem jest dotarcie do większej liczby klientów przy zachowaniu opłacalności kampanii. Możemy to osiągnąć, zwiększając budżet kampanii AdWords, a zarazem pozostawiając bez zmian stawki CPC, słowa kluczowe i tekst reklamy. Jeśli po zwiększeniu budżetu niektóre elementy kampanii przestaną być opłacalne, próbujemy dostosować stawki CPC, słowa kluczowe lub reklamy, by odzyskać dochodowość, zanim rozpoczniemy dalszy rozwój.

Poprzez stopniowe zwiększanie budżetu kampanii AdWords osiągamy punkt, w którym przestanie on ograniczać nasz zasięg.

Etap 3: dojrzałość

AdWords - dojrzałość

Jeśli ponoszone koszty nie wyczerpują budżetu dziennego AdWords i nadal zachowujemy rentowność, oznacza to że z powodzeniem udało nam się rozwinąć kampanię odpowiednio do natężenia ruchu.

Oto kilka cech charakterystycznych dla tego etapu:

  • budżet AdWords jest wystarczająco duży, by zapewnić wyświetlanie reklam przez cały czas, więc nie tracimy żadnych okazji do ich pokazywania.
  • dzienne koszty, zyski i sprzedaż będą rosnąć i maleć zgodnie ze zwykłymi wahaniami liczby operacji wyszukiwania.

Nawet jeśli reklamy mogą się pojawiać dla każdego wyświetlenia, nadal nieustanie optymalizujemy stawki CPC, słowa kluczowe i tekst reklamy, aby zyskać jeszcze więcej.

Jeżeli są Państwo zainteresowani prowadzeniem skutecznej kampanii AdWords – zapraszamy do współpracy.

Prowadzenie i rozwijanie dochodowej kampanii AdWords