Poznań - Skórzewo ul. Działkowa 32

Budżet obywatelski w Gminie Dopiewo

Od kilku lat obserwujemy wyraźnie rosnący trend odnośnie konsultacji społecznych realizowanych w formie online w samorządach pod nazwą “budżet obywatelski” lub “budżet partycypacyjny”. Na zlecenie podpoznańskiej Gminy Dopiewo zespół programistów z firmy Mornel.com opracował projekt oraz wdrożył elektroniczny system związany z Dopiewskim Budżetem Obywatelskim. Podstawowe założenia oraz funkcjonalności tego systemu wynikały wprost z aktów prawa lokalnego w Gminie Dopiewo. Oprócz tego specjaliści z Mornel.com wraz ze zleceniodawcą postanowili położyć duży nacisk na bezpieczeństwo danych oraz taki system głosowania online, który będzie uniemożliwiał wielokrotne oddawanie głosu przez jedną osobę. Ze względu na to, że w polskim systemie prawnym brakuje powszechnie dostępnego systemu weryfikacji i autentykacji mieszkańców, zdecydowano się na weryfikację głosujących poprzez numer PESEL.

Komunikacja pomiędzy serwerem a klientem jest wymuszona przez połączenie szyfrowane SSL. Do tego zastosowano technologię HSTS (HTTP Strict Transport Security). Ponieważ w bazie danych przechowywane są dane osobowe, zastosowano także szyfrowanie tych danych. I tak na przykład baza danych numerów PESEL, która służy do weryfikacji głosowania (sprawdzenie czy głosujący jest zameldowany w gminie oraz pełnoletni) została zapisana w postaci zaszyfrowanej jednokierunkowo z wykorzystaniem tzw. soli (ang. salt).

Oprócz systemu głosowania online, w portalu Dopiewski Budżet Obywatelski została wykonana funkcjonalność polegająca na generowaniu elektronicznego formularza zgłaszania zadania do budżetu obywatelskiego. Formularz w formie wygenerowanego pliku PDF spełnia wymogi określone w stosownym zarządzeniu wydanym przez wójta gminy.

Na potrzeby obsługi systemu został wykonany panel zarządzania treścią, w którym osoby pełniące funkcje redaktorów mogą dodawać i edytować zgłaszane propozycje do budżetu obywatelskiego. Każde zadanie zgłoszone przez mieszkańców może zostać zlokalizowane na mapie poprzez określenie długości i szerokości geograficznej. Dopuszczono także możliwość multilokacji jednego zadania, np. w przypadku zgłoszenia zadania realizowanego w różnych miejscach.

System Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego został wykonany w oparciu o ceniony na całym świecie framework Drupal. Drupal jest podstawą tysięcy rozwiązań, w tym np. strona internetowa Białego Domu czy serwis brytyjskiego MTV.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani indywidualną ofertą związaną z elektroniczną realizacją projektów związanych z budżetem obywatelskim w swoim mieście/gminie, zapraszamy do kontaktu.

Zapoznaj się z naszą pełną ofertą: