Poznań - Skórzewo ul. Działkowa 32

RODO - Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Świadczymy usługi polegające na weryfikacji pod kątem formalnoprawnym procesów przetwarzania danych osobowych w zakresie ich zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych

(rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, dalej: RODO) oraz przeprowadzenie audytu i przygotowanie raportu z audytu oraz analizy ryzyka pod kątem wdrożenia dokumentacji ochrony danych osobowych i wdrożenie kompletnej dokumentacji i procedur zgodnych ze wskazaniami i przepisami RODO oraz wynikami przeprowadzonych ustaleń spełniających wymagania Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.


Zobacz także:
Sygnalista
Bezpieczeństwo stron internetowych


Czynności weryfikacji zgodności z RODO w zakresie audytu otwarcia obejmują inwentaryzację procesów przetwarzania danych osobowych oraz przepływów danych wraz z ustaleniem:

 • spełnienia przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych,
 • realizacji zasad privacy by design oraz privacy by default,
 • poprawności i legalności przetwarzania danych osobowych, w tym celu oraz zakresu przetwarzania danych osobowych, również w zakresie danych wrażliwych,
 • spełnienia zasad przetwarzania danych osobowych, w tym adekwatności i proporcjonalności do celu,
 • organizacji ochrony danych osobowych,
 • realizacji obowiązku informacyjnego w stosunku do osób, których dane dotyczą, wraz z weryfikacją klauzul informacyjnych oraz dostosowaniem ich do RODO, z uwzględnieniem weryfikacji zakresu przetwarzania danych w oparciu o przesłankę zgody, stosowanych zapytań o wyrażenie zgody, jak i formularzy zgód,
 • procesów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym przekazywania danych do państw trzecich, a także funkcjonowania umów o powierzenie przetwarzania,
 • spełnienia wymogów w zakresie zasad bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz infrastruktury informatycznej,
 • obowiązujących organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych, ich adekwatności do celów i sposobów przetwarzania danych osobowych,
 • poziomu zabezpieczeń stosowanych do ochrony zbiorów danych przetwarzanych w systemie informatycznym oraz w formie papierowej,
 • podstaw konieczności wprowadzenia szczegółowych obowiązków wynikających z RODO oraz rekomendacja ich wdrożenia, o ile obowiązek ich wprowadzenia wynika z przepisów lub jest w nich wskazany (powołanie inspektora ochrony danych, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych osobowych),
 • sprawdzenie procesów i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z RODO.

Kompleksowa obsługa wdrożenia RODO

Czynności w zakresie analizy ryzyka obejmują:

 • identyfikację i inwentaryzację procesów przetwarzania danych osobowych,
 • identyfikację kategorii danych, ich rodzaju (dane zwykłe/dane szczególnej kategorii oraz wartości i ilości),
 • identyfikację i określenie potencjalnych zagrożeń dla poszczególnych kategorii danych,
 • ustalenie i wskazanie potencjalnych skutków i następstw wystąpienia zagrożenia dla ochrony danych osobowych,
 • ustalenie i wskazanie kategorii odpowiednich zabezpieczeń do potencjalnych ryzyk i zagrożeń.

Czynności w zakresie wdrożenia RODO (w ogólności) obejmują między innymi:

 • przygotowanie i wdrożenie systemu ochrony danych osobowych, dokumentacji i procedur oraz rozwiązań faktycznych w zakresie przepisów RODO,
 • właściwe zabezpieczenie danych w zakresie zgodności z przepisami RODO,
 • przygotowanie klauzul zgód zgodnych z przepisami RODO,
 • opracowanie procedur i polityk oraz wzorca umów zgodnych z przepisami RODO,
 • analizę procesów przetwarzania danych osobowych oraz procesów biznesowych zachodzących w ramach prowadzonej działalności, kategorii danych osobowych, sposobów przetwarzania danych,
 • ocenę formalnoprawną zabezpieczeń systemów informatycznych oraz pomoc we wdrożeniu odpowiednich wytycznych zarządzania systemem informatycznym oraz zabezpieczeń.

Świadczymy również usługę outsourcingową w zakresie pełnienia obowiązków inspektora ochrony danych (dalej: IOD). Zadania IOD zawiera art. 39 ust. 1 RODO. Wyliczenie zawarte w tym przepisie nie jest jednak katalogiem zamkniętym. Do najważniejszych zadań Inspektora Ochrony Danych należą:

 • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
 • monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
 • współpraca z organem nadzorczym;
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
 • pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO;
 • prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności.

Interesuje Cię wycena usług związanych z RODO?

Napisz jaki rodzaj działalności wykonujesz, podaj liczbę zatrudnionych osób, szacowaną liczbę firm współpracujących (np. ochrona obiektów, firma sprzątająca, obsługa prawna itd.), łączną szacowana liczbę osób, które mają dostęp do danych osobowych. Analiza i przygotowanie oferty jest bezpłatne, zatem niczym nie ryzykujesz.

OK
Wpisz imię i nazwisko
OK
Wpisz numer telefonu
OK
Wpisz adres e-mail
OK
Wybierz opcję

Interesuje mnie:

OK
Napisz w czym możemy Ci pomóc?
Musisz wyrazić zgodę, aby wysłać formularz.
OK
Wpisz jeden z kolorów polskiej flagi

* Pola wymagane.

Mornel s.c.
ul. Działkowa 32
60-185 Skórzewo
E-mail

Piotr Skrzypek / MORNEL

Piotr Skrzypek

517 805 909

Paweł Rosół / MORNEL

Paweł Rosół

502 706 280

Od samego początku nadrzędną wartością naszej firmy jest
uczciwość i rzetelne podejście do klienta,
którą zdefiniowaliśmy w kilku punktach:

1

Mówimy wprost

Mówimy wprost jeżeli wybrane rozwiązanie jest niepraktyczne lub bezzasadne. Jeśli nakład pracy będzie niewspółmierny do oczekiwanych efektów, zaproponujemy inne rozwiązanie lub podpowiemy, że warto poszukać innej drogi.

2

Robimy to co umiemy najlepiej

Nie podejmujemy się tematów, na których się nie znamy. Nie zlecamy prac podwykonawcom, jeśli nie czujemy się dobrzy w konkretnym zadaniu.

3

Doradzamy bezpłatnie

Doradzamy bezpłatnie na wstępnym etapie rozmów, choć nie wiemy czy czas poświęcony na takie rozmowy skończy się finalnym zleceniem. Wiemy, że tego typu rozmowy to także kolejne doświadczenie dla naszej firmy.

4

Skuteczność reklam

Zdaliśmy egzaminy Google Adwords, ale nie jesteśmy certyfikowanym partnerem. Dlaczego? Ponieważ jednym z wymogów jest minimalna sprzedaż reklam na poziomie 10 000 USD w ciągu 90 dni. My jednak uważamy, że skuteczność reklam jest ważniejsza dla naszych klientów niż generowanie wydatków dla wymogów Google.

5

Umowa to nie wszystko

Traktujemy naszych Klientów jako Partnerów biznesowych. W sytuacjach awaryjnych działamy szybko i skutecznie, tak jakby problem dotyczył nas samych.

6

Wspólny sukces

Wiemy, że tylko uczciwe podejście do biznesu pozwala na osiągnięcie wspólnego sukcesu.

7

Otwarta głowa

Jeżeli w trakcie realizacji zlecenia, bieżącej obsługi pojawi się ciekawa koncepcja, idea, rozwiązanie lub problem poinformujemy Cię o tym, uważamy, że zawsze warto przedyskutować ważny temat.

8

Bezpieczeństwo danych

Bardzo duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo danych, szybkość działania stron, optymalizację serwerów – to są tematy o których wiele firm w ogóle nie wspomina.

9

Praca to nie wszystko

Lubimy eksplorować rowerami górskie szlaki, docieramy do miejsc rzadko odwiedzanych i trudno dostępnych. Wielu naszych klientów wręcz oczekuje relacji z wyprawy na bieżąco.

10

Skórzewo ul. Działkowa 32

Nasze biuro mieści się w tym samym miejscu nieustannie od samego początku działalności – nasi Klienci zawsze wiedzą gdzie nas znaleźć.

Zapoznaj się z naszą pełną ofertą: