E: T: + (48) 61 623 23 28


Dane kontaktowe

Adres:ul. Działkowa 32 60-185 Skórzewo
NIP:PL7772887283
Telefon:+48 61 623-23-28
E-mail:

Dojazd drogą ekspresową S11/S5

Należy zjechać na węźle "Poznań Dąbrówka" i kierować się na kierunek Skórzewo. Po wjechaniu do Skórzewa należy skręcić w lewo z głównej ulicy Poznańskiej w ulicę Działkową. Po lewej stronie pod numerem 32 mieści się nasze biuro (vis-a-vis placówki pocztowej).

Dojazd od strony centrum Poznania

W Skórzewie po minięciu kościoła zwolnij i skręć w prawo tuż przed bankiem spółdzielczym (drogowskaz na pocztę). Jedź Działkową prosto a następnie w lewo. Po prawej stronie pod numerem 32 mieści się nasze biuro (vis-a-vis placówki pocztowej).
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mornel s.c. ul. Działkowa 32, 60-185 Skórzewo, NIP: 7772887283 (dalej: Administrator). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą adresu e-mail: . Podanie przez Panią/Pana danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi polegającej na przygotowaniu jednorazowej oferty. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji jednego celu, jakim jest możliwość udzielenia odpowiedzi na przesłany formularz kontaktowy. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika. Przetwarzane są kategorie Pani/Pana danych osobowych podane w formularzu. Pan/Pani jako Użytkownik ma prawo: a) dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych; b) wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkowników właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi wcześniej informacje dotyczące Użytkowników nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane dotyczą. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane i nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 180 dni lub do dnia zakończenia procesu udzielania odpowiedzi na przesłany formularz. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.