Poznań - Skórzewo ul. Działkowa 32

Budżet obywatelski w Gminie Dopiewo

Budżet obywatelski

Gmina Dopiewo to podpoznańska gmina zamieszkana przez ponad 30 tysięcy mieszkańców. Rada Gminy Dopiewo podjęła stosowną uchwałę, na podstawie której wymagane było przygotowanie odpowiedniego mechanizmu internetowego pozwalającego na pierwsze w historii gminy przeprowadzenie konsultacji społecznych, nazywanych w uproszczeniu budżetem obywatelskim.

WYZWANIE

Gmina Dopiewo wcześniej nie prowadziła konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego lub budżetu nazywanego także partycypacyjnym. W oparciu o konkretne ustalenia uchwały Rady Gminy Dopiewo niezbędne było zaprojektowanie, wykonanie, przetestowanie, uruchomienie i bieżące monitorowanie funkcjonowania portalu realizującego procesy internetowe związane z przeprowadzeniem konsultacji społecznych. Portal w założeniu miał składać się z (1) modułu dla urzędników, (2) modułu dla mieszkańców oraz (3) wsparcia technicznego i bieżącej pomocy na wszystkich etapach przeprowadzania konsultacji.

ANALIZA

Analiza prawa lokalnego doprowadziła do przygotowania projektu portalu, wraz z podziałem na trzy zasadnicze elementy.

1. Moduł dla urzędników to panel pozwalający zarządzać wszystkimi działaniami związanymi z przeprowadzaniem budżetu obywatelskiego realizowanymi przez wyznaczonych urzędników z Urzędu Gminy Dopiewo. Zarządzanie odbywa się poprzez panel dostępny jedynie z sieci lokalnej urzędu, po zalogowaniu się.

Podstawowe funkcjonalności:

 • zarządzanie wnioskami złożonymi przez mieszkańców
 • etapowanie i ocena merytoryczna wniosków
 • dostęp do informacji złożonych poprzez generator wniosków
 • sprawna obsługa głosowania online
 • wprowadzenie głosów złożonych drogą papierową
 • generowanie raportów

2. Moduł dla mieszkańców to strona internetowa budżetu obywatelskiego wraz z formularzem do głosowania oraz formularzem zgłaszania wniosków wraz z generatorem wynikowego dokumentu PDF, na którym w następnym etapie składane były głosy poparcia pod danym projektem.

Podstawowe funkcjonalności:

 • zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego
 • kompleksowa informacja o zgłoszonych i zweryfikowanych projektach wraz z wskazaniem lokalizacji na interaktywnej mapie
 • informator o budżecie obywatelskim: dokumenty, formularze, harmonogram działań, poradniki, aktualności, filmy instruktażowe
 • formularz głosowania wraz z weryfikacją czy głosujący jest zameldowany w gminie

3. Wsparcie techniczne to szereg działań mających na celu sprawne przeprowadzenie konsultacji społecznych w Gminie Dopiewo.

Główne zadania:

 • przeprowadzenie szkoleń dla wyznaczonych urzędników
 • monitorowanie poszczególnych etapów konsultacji
 • szybkie wdrażanie zgłoszonych zmian i poprawek
 • tworzenie kopii bezpieczeństwa i monitorowanie ewentualnych zagrożeń
 • pomiar i analiza ruchu wraz z raportowaniem
 • przygotowanie i realizacja masowej wysyłki typu newsletter

EFEKT

Po zrealizowaniu prac wynikających z projektu powstał portal „Dopiewski Budżet Obywatelski”. Oprócz systemu głosowania online, w portalu Dopiewski Budżet Obywatelski została wykonana funkcjonalność polegająca na generowaniu elektronicznego formularza zgłaszania zadania do budżetu obywatelskiego. Formularz w formie wygenerowanego pliku PDF spełnia wymogi określone w stosownym zarządzeniu wydanym przez wójta gminy.

Na potrzeby obsługi systemu został wykonany panel zarządzania treścią, w którym wyznaczeni urzędnicy pełniący funkcje redaktorów mogą dodawać i edytować zgłaszane propozycje do budżetu obywatelskiego. Każde zadanie zgłoszone przez mieszkańców może zostać zlokalizowane na mapie poprzez określenie długości i szerokości geograficznej. Dopuszczono także możliwość multilokacji jednego zadania, np. w przypadku zgłoszenia zadania realizowanego w różnych miejscach.

Po zakończeniu głosowania w ramach edycji DBO 2017 zostały sporządzone końcowe raporty. Łącznie w okresie głosowania w systemie zarejestrowanych zostało 2471 głosów online. Na podstawie głosów papierowych wyznaczeni urzędnicy wprowadzili poprzez stosowny formularz w panelu kolejnych 826 głosów. Na tej podstawie powstały finalne raporty wskazujące na ilość głosów ważnych oddanych na poszczególne projekty.

TECHNOLOGIE

Portal Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego został wykonany w oparciu o ceniony na całym świecie framework Drupal w wersji 7. Portal jest dostosowany do właściwego wyświetlania na urządzeniach mobilnych (tzw. wersja responsywna) dzięki zastosowaniu biblioteki Bootstrap. Do wyświetlania lokalizacji na interaktywnej mapie zastosowana została biblioteka Leaflet. W celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji zastosowano technologię HSTS (HTTP Strict Transport Security). Do zbudowania formularzy zastosowano moduł Webform w połączeniu z innymi modułami wspomagającymi walidację wprowadzanych danych. Wysyłka spersonalizowanych wiadomości e-mail wraz z raportowaniem została wykonana w oparciu o system MailChimp.

BEZPIECZEŃSTWO

Komunikacja pomiędzy serwerem a klientem jest szyfrowana poprzez zastosowanie certyfikatu SSL. Ponieważ w bazie danych przechowywane są dane osobowe, zastosowano także szyfrowanie tych danych. Tabela zawierająca numery PESEL, która służy do weryfikacji głosowania (tj. sprawdzenie czy głosujący jest zameldowany w gminie oraz czy jest pełnoletni) została zapisana w postaci zaszyfrowanej jednokierunkowo z wykorzystaniem tzw. soli. Również szyfrowane są przyrastające oraz całościowe kopie bezpieczeństwa, które są następnie kopiowane automatycznie na serwer zapasowy.


 • Data wdrożenia

  2020

 • Klient

  Gmina Dopiewo

 • Kategoria

  rozwiązania dedykowane

Zapoznaj się z naszą pełną ofertą: