Poznań - Skórzewo ul. Działkowa 32

Gmina Dopiewo

Gmina Dopiewo

Migracja z Drupal 7 do Drupal 10

Głównym i największym wyzwaniem przy modernizacji serwisu informacyjnego podpoznańskiej Gminy Dopiewo była migracja zawartości z poprzedniej strony opartej na Drupal wersja 7, do najnowszej stabilnej wersji 10.x.

Ponieważ różnice technologiczne pomiędzy wersjami 7 i 10 są znaczne, proces modernizacji odbywał się wieloetapowo. Pewne fragmenty zawartości można było przenieść metodami w pełni lub w części zautomatyzowanymi. Wiele elementów zawartości należało zupełnie przemodelować lub zaprojektować na nowo.

Główne kierunki modernizacji

 • Poprawa struktury.
 • Poprawa nawigacji.
 • Poprawa czytelności.
 • Poprawa dostępności.
 • Aktualizacja techniczna.
 • Zalecenia pod kątem eliminacji złych nawyków, a w szczególności:
  • minimalizacja braków w dostępności,
  • minimalizacja duplikatów treści,
  • minimalizacja nieaktualnych treści.

Zmiany, zmiany, zmiany

W stosunku do poprzedniej strony, w bieżącej odsłonie pojawiły się nowe rozwiązania i technologie. Najważniejsze z nich to przede wszystkim:

 • silnik wyszukiwania z wykorzystaniem serwera Apache Solr,
 • rozwinięte metody przechowywania zasobów w pamięci cache z wykorzystaniem serwera Redis,
 • przebudowa panelu administracyjnego z wydzieleniem wielu nowych typów zawartości,
 • zmiana sposobu tworzenia treści - głównie za pomocą paragrafów,
 • wdrożenie automatycznych reguł retencji treści.

Bezpieczeństwo oraz ciągłość działania

W celu utrzymania jak najwyższej dostępności serwisu Gminy Dopiewo, nasza firma zajmuje się także usługami powdrożeniowymi. Najważniejsze z nich to:

 • zapewnienie wydajnego i skalowalnego środowiska hostingowego,
 • nadzór nad tworzeniem kopii zapasowych i ich odtwarzaniem w razie potrzeby,
 • testowanie zmian i poprawek w środowisku deweloperskim,
 • wdrażanie zmian w środowisku produkcyjnym przy minimalizacji czasu potrzebnego na przerwy techniczne,
 • analiza ruchu, dzienników systemu wraz z dostosowaniem.
Zobacz projekt
 • Data wdrożenia

  czerwiec 2023

 • Klient

  Gmina Dopiewo

 • Kategoria

  Drupal 10

Zapoznaj się z naszą pełną ofertą: