Poznań - Skórzewo ul. Działkowa 32

Drupal 10.2 - co nowego?

Nowości w Drupalu 10.2

Druga wersja Drupala “dziesiątki” poprawia modelowanie treści, zarządzanie blokami, organizację menu i taksonomii oraz administrację uprawnieniami. Nowe opcje oczyszczania nazw plików umożliwiają uporządkowanie nazw przesyłanych plików, a rewizje elementów multimedialnych mają teraz dedykowany interfejs użytkownika.

Łatwiejsze zarządzanie treścią

Wersja Drupal 10.2 ulepsza zarządzanie kilkoma rodzajami treści:

  • Typy pól dla nowych pól są teraz wizualnie wymienione zamiast prostego listy wyboru. Ustawienia pól są teraz wszystkie zawarte na jednym formularzu.
  • Elementy menu i terminy taksonomii mają dedykowaną opcję dodawania elementu podrzędnego, co ułatwia umieszczanie elementów.
  • Elementy multimedialne mają teraz dedykowany interfejs użytkownika do przeglądania i zarządzania starszymi rewizjami.
  • Selektor języka CKEditora może teraz być skonfigurowany tak, aby pokazywać tylko języki obsługiwane na stronie.

Większa elastyczność w umieszczaniu bloków.

Interfejs użytkownika został dodany do pokazywania lub ukrywania każdego bloku na podstawie statusu odpowiedzi HTTP, dzięki czemu określone bloki mogą być dodawane lub usuwane, gdy strona nie zostanie znaleziona (404) lub dostęp zostanie zabroniony (403).

Nowe wbudowane opcje oczyszczania nazw plików

Funkcjonalność jednego z najpopularniejszych modułów dodanych jest teraz zawarta w rdzeniu! Zastąp spacje w nazwach plików, transliteruj tekst, zamień na małe litery i wiele więcej.

Szybsze zarządzanie uprawnieniami

Strona uprawnień posiada filtr na górze, co ułatwia znalezienie uprawnienia, które planujesz dostosować.

Poprawa wydajności

Drupal 10.2 zawiera liczne ulepszenia wydajności dla renderowania treści i odpowiedzi HTTP, a także ulepszone interfejsy API pamięci podręcznej.

Działa na najnowszym PHP

Drupal 10.2 jest kompatybilny z PHP 8.3.

Nowoczesna funkcja językowa: atrybuty PHP

Rdzeń Drupal zaczął przyjmować atrybuty PHP, nowoczesną funkcję językową PHP, aby zapewnić lepsze doświadczenia dla deweloperów w zakresie adnotacji wtyczek. Moduł Pluginów i akcji można teraz przekonwertować na nowe API.

Wbudowane aktualizacje projektu

Aby pomóc być na bieżąco z nowościami w projekcie, moduł Announcements Feed stał się stabilny i teraz jest zainstalowany domyślnie w standardowym profilu.

Tematy pomocy teraz w module Pomoc

Eksperymentalny moduł tematów pomocy został teraz oznaczony jako przestarzały, a cała funkcjonalność została zintegrowana do rdzenia modułu Pomoc.

Ulepszenia dla deweloperów

Drupal 10.2 zawiera szereg ulepszeń dla doświadczenia deweloperskiego:

  • Dodano PerformanceTestBase, aby wspierać automatyczne testowanie metryk wydajności z obsługą wysyłania śladów OpenTelemetry do otwartego punktu końcowego.
  • Dostępna jest nowa metoda DeprecationHelper::backwardsCompatibleCall(), która pomaga pisać rozszerzenia Drupala, które są kompatybilne z wieloma głównymi wersjami jednocześnie.
  • Wsparcie dla włókien PHP zostało dodane do BigPipe i Renderer, co pozwala Drupalowi potencjalnie wykonywać różny kod podczas oczekiwania na zwrócenie operacji asynchronicznej.
  • Walidacja konfiguracji została rozszerzona, aby lepiej obsługiwać surowe testowanie i ułatwić implementację walidacji formularzy konfiguracyjnych.
  • Wsparcie dla automatycznego przypisywania Symfony zostało przyjęte dla usług, oparte na atrybutach PHP 8, co ułatwia tworzenie usług.
  • Klasy narzędzi HTML i system filtrowania zostały zaktualizowane, aby produkować składnię HTML5 zamiast XHTML.

Zapoznaj się z naszą pełną ofertą: