Poznań - Skórzewo ul. Działkowa 32

Integracja CMS Drupal z Open AI

Od pewnego czasu cały świat zajmuje się innowacyjnymi rozwiązaniami, które pojawiły się wraz z dostępnymi narzędziami od firmy OpenAI. Dzięki wykorzystaniu API możemy dziś integrować aplikacje w Drupalu z narzędziami takimi jak GPT-4, dzięki czemu klienci końcowi otrzymują dodatkowe, wcześniej niedostępne funkcjonalności.

Przykładowe korzyści z integracji Drupal / Open AI

Zaawansowane generowanie treści

OpenAI API umożliwia generowanie wysokiej jakości treści tekstowej, co jest szczególnie przydatne do tworzenia unikalnych, kreatywnych i zróżnicowanych materiałów dla użytkowników.

Inteligentne analizy treści

Dzięki możliwości analizy treści, aplikacje mogą wykorzystać OpenAI do dokładnej analizy, klasyfikacji i zrozumienia treści tekstowej, co przyczynia się do lepszego zrozumienia potrzeb użytkowników.

Automatyzacja zadań

Wykorzystanie OpenAI API pozwala na automatyzację wielu zadań, takich jak generowanie raportów, treści marketingowych czy nawet prostych skryptów baz danych.

Poprawa personalizacji

Dzięki analizie treści i generowaniu zindywidualizowanych rekomendacji, OpenAI API wspomaga personalizację treści, co przyczynia się do lepszego dostosowania aplikacji do indywidualnych preferencji użytkowników.

Efektywne tłumaczenia

OpenAI API wspiera tłumaczenia tekstu, co umożliwia aplikacjom internetowym globalną dostępność, a także ułatwia komunikację między różnymi społecznościami językowymi.

Szybki proces decyzyjny

Poprzez dostęp do zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji, OpenAI API przyspiesza procesy decyzyjne, zwłaszcza w kontekście analizy danych i prognozowania.

Stosowanie OpenAI API w aplikacjach typu web otwiera drzwi do innowacyjnych rozwiązań, poprawiając zarówno jakość, jak i interakcję w ramach platformy internetowej.

Moduł OpenAI dla Drupal 10

Moduł OpenAI ma na celu dostarczenie zestawu modułów i podstawy API do integracji OpenAI w Drupalu w celu generowania treści tekstowej, obrazów, analizy treści i nie tylko. OpenAI to firma odpowiedzialna za sztuczną inteligencję generatywną, która napędza aplikacje takie jak ChatGPT, GPT-4, GPT-3, DALL-E, GitHub CoPilot i wiele innych.

Głównym celem tego modułu jest znalezienie sposobów na zwiększenie i dodanie wspomagającej technologii sztucznej inteligencji, wykorzystując usługi API OpenAI w Drupalu, zmieniając sposób zarządzania treścią i zadaniami związanymi z utrzymaniem.

W skład modułu OpenAI wchodzą:

 • openai_audio: Dodaje możliwość interakcji z punktami końcowymi OpenAI audio (mowa na tekst).
 • openai_chatgpt: Umożliwia interakcję z punktem końcowym czatu za pomocą interfejsu API ChatGPT.
 • openai_ckeditor: Dostarcza przycisk dla CKEditor 5 umożliwiający wysyłanie zapytań do OpenAI i otrzymywanie wygenerowanego tekstu.
 • openai_content: Dodaje narzędzia wspomagające różne obszary procesu edycji treści. Wprowadza funkcję dostosowywania tonu treści, podsumowywania treści, sugerowania terminów taksonomii dla węzłów oraz sprawdzania treści pod kątem naruszeń moderacji.
 • openai_dalle: Dodaje możliwość interakcji z punktem końcowym OpenAI DALL·E (generowanie obrazów), korzystając zarówno z nowego modelu DALL·E 3, jak i modelu DALL·E 2.
 • openai_eca: Dodaje możliwość budowy własnych niestandardowych workflowów za pomocą modułu ECA. Dzięki temu możesz tworzyć i łączyć własne niestandardowe funkcje z ChatGPT.
 • openai_devel: Dodaje możliwość generowania treści GPT do Devel Generate. Zapewnia Devel możliwość generowania realistycznej treści (nie lorem ipsum) za pomocą modeli GPT i ChatGPT. Użytkownicy mogą generować przykładową treść z interfejsu Drupal lub za pomocą Drush. Jest to przydatne, jeśli chcesz wypełnić swoją stronę realistyczną treścią do prezentacji klientowi, układu, motywu graficznego lub kontroli jakości.
 • openai_dblog: Ten moduł demonstruje analizę logów za pomocą OpenAI w celu znalezienia potencjalnych rozwiązań/wyjaśnień dla logów błędów. Odpowiedzi od OpenAI są zapisywane i będą trwałe dla częstych komunikatów o błędach, dzięki czemu można je przejrzeć.
 • openai_prompt: Dodaje obszar w panelu administracyjnym, gdzie można eksplorować zdolność generowania tekstu przez OpenAI i zadać mu (prompt) cokolwiek chcesz.
 • openai_embeddings: Moduł analizuje węzły i generuje wektory oraz osadzenia tekstu twoich węzłów, taksonomii, mediów i jednostek akapitu z OpenAI. Odpowiedzi od OpenAI są zapisywane i mogą wzbogacać wyszukiwanie, ranking, automatycznie sugerować terminy taksonomii dla treści oraz poprawiać istotność wyszukiwania bez kosztownych backendów wyszukiwania. Możliwa jest także personalizacja treści i rekomendacje z tego podejścia.
 • openai_tts: Dodaje możliwość interakcji z punktami końcowymi OpenAI TTS (tekst na mowę).

Stosowanie automatyzacji z wykorzystaniem ECA oraz OpenAI

W firmie Mornel stosujemy moduł ECA od początku jego funkcjonowania. Jest to fantastyczne narzędzie do automatyzacji procesów. Teraz w połączeniu z OpenAI pojawiają się kolejne możliwości. Dla przykładu, można zautomatyzować tworzenie niestandardowych działań i workflowów, takich jak generowanie streszczenia artykułu, jeśli pole ze streszczeniem jest puste.

Jeśli jesteś zainteresowany/-a integracją Drupala z narzędziami wspomagającymi od Open AI, napisz do nas.

Zapoznaj się z naszą pełną ofertą: